Jak wybrać projekt domu cz. 3: określenie warunków urbanistycznych i zasady planowania przestrzennego

Jak wybrać projekt domu cz. 3: określenie warunków urbanistycznych i zasady planowania przestrzennego
Autor Franciszek Makowski
Franciszek Makowski24.03.2024 | 9 min.

Jak wybrać projekt domu cz. 3: określenie warunków urbanistycznych i zasady planowania przestrzennego? Przed podjęciem decyzji o konkretnym projekcie, musisz uwzględnić lokalne przepisy i ograniczenia. Zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wystąp o decyzję o warunkach zabudowy. Dokumenty te określają szczegółowe wytyczne dotyczące kształtu dachu, maksymalnej wysokości budynku, dopuszczalnej powierzchni zabudowy i szerokości elewacji frontowej. Dzięki nim unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i wybierzesz projekt domu idealnie dopasowany do warunków panujących na twojej działce.

Dowiedz się co to jest plan zagospodarowania przestrzennego

Zanim zabierzesz się za wybór projektu domu, musisz dowiedzieć się, jakie obowiązują na twojej działce warunki urbanistyczne. Jednym z najważniejszych dokumentów jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument wydawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który określa szereg istotnych kwestii dotyczących danego terenu. Plan zawiera informacje na temat przeznaczenia działki, ograniczeń w jej użytkowaniu, zasad ochrony środowiska oraz wymogów dotyczących potencjalnej zabudowy.

Dzięki planowi zagospodarowania przestrzennego dowiesz się m.in. czy na działce można postawić budynek mieszkalny, jakie nakazy i zakazy obowiązują, a także jak powinna wyglądać przyszła zabudowa. Plan określa maksymalną wysokość budynków, intensywność zabudowy, dopuszczalne kąty nachylenia dachów oraz wiele innych szczegółowych wytycznych. Oznacza to, że nie możesz wybrać dowolnego projektu domu, tylko taki, który spełnia wszystkie wymogi planu.

Rola planu na różnych etapach inwestycji

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego mają kluczowe znaczenie już na samym początku procesu budowlanego. Przede wszystkim stanowią podstawę do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Określają również, jakie rodzaje budynków mogą stanąć na danym terenie i jak powinna wyglądać otaczająca je infrastruktura. Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze przed zakupem działki upewnić się, że w przyszłości będzie można na niej zrealizować wymarzoną inwestycję.

Plan pozostaje istotny także na późniejszych etapach budowy i użytkowania nieruchomości. Reguluje kwestie takie jak możliwość rozbudowy istniejących obiektów, stawiania ogrodzeń, a nawet nasadzeń zieleni. Dzięki temu władze miejskie mają kontrolę nad prawidłowym rozwojem zabudowy i zapewniają ład przestrzenny.

Kiedy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy i planu

Jeśli twoja działka budowlana nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie oznacza to, że nie możesz na niej budować. W takich przypadkach konieczne jest jednak uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zwanej także WZiZT (Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu).

Aby otrzymać taką decyzję, musisz spełnić kilka warunków określonych w przepisach. Twoja działka musi m.in. posiadać dostęp do drogi publicznej oraz możliwość przyłączenia niezbędnych mediów. Ponadto, aby wydać WZiZT na danym terenie musi istnieć już zabudowa, na podstawie której można określić wymagania dla nowego budynku.

Decyzja o warunkach zabudowy określa takie same parametry jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zawiera m.in. informacje o dopuszczalnej wysokości zabudowy, formie architektonicznej czy intensywności wykorzystania terenu.

Posiadanie WZiZT lub dostępu do planu zagospodarowania to niezbędny warunek, aby móc wystąpić o pozwolenie na budowę domu. Wybierając gotowy projekt domu, musisz więc upewnić się, że spełnia wszystkie określone tam wytyczne. W przeciwnym razie będziesz zmuszony do modyfikacji projektu lub całkowitej rezygnacji z jego realizacji.

Czytaj więcej: Dom z płaskim dachem: rodzaje, zalety i wady, koszty budowy - Poradnik 2022

Najważniejsze czynniki określone w warunkach urbanistycznych

Zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzja o warunkach zabudowy określają szereg wytycznych, którym musi odpowiadać projekt domu. Poniżej znajdują się najistotniejsze z nich, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru gotowego projektu.

 • Kąt nachylenia dachu - Przepisy często określają minimalny i maksymalny kąt nachylenia dachu, który zwykle mieści się w przedziale 30-50 stopni. W przypadku dachów wielospadowych należy sprawdzić wszystkie kąty.
 • Szerokość elewacji frontowej - Bardzo ważny parametr w przypadku wąskich działek. Wybierany projekt nie może mieć szerszej elewacji, niż dopuszczona w warunkach.
 • Powierzchnia zabudowy - Chociaż twoja działka może być duża, przepisy mogą ograniczać maksymalną powierzchnię zabudowy np. ze względu na ochronę środowiska.
 • Wysokość budynku - Ustalana zarówno dla kalenicy dachu, jak i całej wysokości budynku. Służy zachowaniu zgodnej z otoczeniem linii zabudowy.
 • Liczba kondygnacji naziemnych - Określa maksymalną dopuszczalną liczbę pięter nad poziomem gruntu.

Powyższe parametry są niezwykle istotne, gdyż w przypadku odchylenia projektu od zapisanych w nich wytycznych, możesz nie otrzymać pozwolenia na budowę. Dlatego tak ważne jest, aby przed wyborem gotowego projektu dokładnie zapoznać się z obowiązującymi na działce warunkami urbanistycznymi.

Ograniczenia dotyczące wysokości i kształtu dachu projektu

Zdjęcie Jak wybrać projekt domu cz. 3: określenie warunków urbanistycznych i zasady planowania przestrzennego

Jednym z podstawowych kryteriów oceny przyszłej zabudowy, zawartych w warunkach urbanistycznych, są wymagania dotyczące wysokości i kształtu dachu. Wynika to z chęci zachowania harmonijnego i spójnego charakteru zabudowy w danym rejonie.

Typ dachu Wytyczne
Dwuspadowy Kąt nachylenia zwykle 30-45 stopni
Wielospadowy Różne kąty nachylenia dla poszczególnych połaci
Płaski Dopuszczalny tylko w niektórych strefach

Jak widać w tabeli, w większości przypadków warunki urbanistyczne bardzo precyzyjnie określają dopuszczalny zakres kątów nachylenia dachu. Najczęstszym przedziałem jest 30-50 stopni dla dachów dwuspadowych. Gdy mamy do czynienia z dachem wielospadowym, każda połać może mieć zupełnie inny kąt nachylenia, jednak wszystkie te wartości muszą mieścić się w limitach ustalonych przepisami.

W przypadku nowoczesnych projektów domów coraz większą popularnością cieszą się dachy płaskie, czyli o kącie nachylenia bliskim 0 stopni. Nie zawsze jest to jednak dozwolone - niektóre miejscowe plany zagospodarowania całkowicie wykluczają tę formę dachów dla zachowania jednolitego charakteru zabudowy. Dlatego przed wyborem takiego projektu, koniecznie sprawdź obowiązujące na terenie warunki urbanistyczne.

Maksymalna wysokość budynku do kalenicy

Drugim istotnym ograniczeniem może być maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu, czyli najwyższego punktu całej konstrukcji. Wynika to z chęci zachowania spójnej linii zabudowy i niedopuszczenia do przysłaniania jednych budynków przez drugie.

Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu jest zwykle określona w metrach nad poziomem działki i nie może zostać przekroczona. Oznacza to, że mimo wyboru projektu o dopuszczalnym kącie nachylenia dachu, może okazać się, że cały budynek jest zbyt wysoki. W takiej sytuacji potrzebna będzie jego modyfikacja lub zmiana projektu na niższy.

Limity powierzchni zabudowy i szerokości elewacji frontowej

Kolejną grupą wymogów zawartych w warunkach urbanistycznych działki są ograniczenia dotyczące wielkości przyszłej zabudowy. Określają one maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy oraz szerokość elewacji frontowej budynku.

Oba te parametry mogą różnić się w zależności od rozmiarów działki, jej przeznaczenia i lokalnych przepisów. Na dużych działkach współczynnik powierzchni zabudowy często jest niewielki, czasem zaledwie 10-15% całkowitego areału. Wynika to z dbałości o zachowanie równowagi pomiędzy terenem zabudowanym a biologicznie czynnym.

Z kolei szerokość elewacji frontowej jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego wyglądu przestrzeni publicznej i uniknięcia zagęszczenia zabudowy. Dlatego też przepisy często nakładają limit na tę wartość, zwłaszcza na wąskich działkach budowlanych.

 • Na dużych działkach powierzchnia zabudowy często nie może przekroczyć 15-20% areału
 • Na wąskich działkach obowiązują ścisłe limity szerokości elewacji frontowej
 • Celem ograniczeń jest zachowanie proporcji i przestrzeni niezabudowanej

Wybierając gotowy projekt domu, należy więc dokładnie sprawdzić jego rzeczywistą powierzchnię zabudowy oraz szerokość elewacji i porównać te wartości z wymogami planu zagospodarowania lub warunkami zabudowy. Tylko w ten sposób można uniknąć konieczności późniejszych przeróbek, a nawet całkowitej rezygnacji z wybranego projektu.

Zasady dotyczące liczby kondygnacji nadziemnych budynku

Ostatnim istotnym elementem zawartym w warunkach urbanistycznych jest określenie maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych budynku. Liczba ta odnosi się wyłącznie do pięter znajdujących się nad poziomem gruntu i nie wlicza się do niej ewentualnej kondygnacji podziemnej.

Dlaczego ogranicza się wysokość budynków w dany sposób? Głównym powodem są względy estetyczne i funkcjonalne. Nadmierne zagęszczenie wysokich budynków może powodować problemy z nasłonecznieniem, wietrzeniem osiedla oraz przytłaczać swą skalą. Zbyt wysokie domy mogą też nie komponować się z otaczającą zabudową i naruszać jej harmonijny wygląd.

Na terenach objętych ochroną konserwatorską lub o szczególnych walorach krajobrazowych warunki urbanistyczne często dopuszczają tylko zabudowę parterową lub parterową z użytkowym poddaszem. Służy to zachowaniu charakteru przestrzeni.

Z drugiej strony jednak, tam gdzie pozwalają na to uwarunkowania przestrzenne, coraz częściej stosuje się zapisy dopuszczające budowę domów dwu- lub nawet trzykondygnacyjnych. Zwiększa to potencjał działki i pozwala na optymalne wykorzystanie jej powierzchni.

Znając zakres dopuszczalnej liczby kondygnacji naziemnych, możesz łatwo odrzucić z listy nieodpowiednie projekty domów. Na przykład na małej działce w zwartej zabudowie warto rozważyć projekt parterowy lub z poddaszem użytkowym. Natomiast na większej działce da się pomyśleć o projekcie piętrowym lub nawet dwupiętrowym.

Podsumowanie

Przed wyborem konkretnego projektu domu kluczowe jest zapoznanie się z warunkami urbanistycznymi obowiązującymi na działce budowlanej. Informacje te zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania lub wydawanej przez urząd decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty te stanowią swego rodzaju wytyczne do projektu, określając m.in. dopuszczalną wysokość i kształt dachu, szerokość elewacji frontowej czy dozwoloną liczbę kondygnacji nadziemnych.

Tylko znając te wszystkie parametry możesz dobrać odpowiedni projekt domu, który będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym razie być może konieczne będą kosztowne przeróbki, a nawet całkowita rezygnacja z wymarzonej inwestycji. Dlatego warto zawczasu zaopatrzyć się w aktualną mapę do celów projektowych działki i skonsultować swoje plany z architektem. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych komplikacji i sprawnie zrealizować budowę zgodnie z warunkami urbanistycznymi.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak ochronić swoje oczy przed promieniowaniem UV?
 2. Płoty drewniane do domu: wybór i montaż - poradnik.
 3. Zasady segregacji odpadów i opłaty: jak segregować śmieci w domu
 4. Filmy o superbohaterach - jak je kręcić?
 5. Najlepsze ekranizacje książek
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Franciszek Makowski
Franciszek Makowski

Zakochany w kinie i serialach. Na tym blogu znajdziesz recenzje, zapowiedzi i analizy. Rozrywka to moje życie, a każdy film to nowa przygoda. Zapraszam do wspólnej podróży po ekranowych światach!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły